116 találat
1. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 001.
Dátum 17. század második fele
Jelleg 8 old. latin, egykorú, egyszerű másolat, keltezetlen, keletkezésének korára tartalma utal. Az eredeti Jugoszláviában, l. Filmtár 2217 dob.
2. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 002 / a.
Dátum 1677. június 9., Sárospatak.
Jelleg 5 old. latin, eredeti, 2 pld.
3. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 002 / b.
Dátum 1672. július 3.
Jelleg 8 old. magyar, eredeti.
4. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 002 / c.
Dátum 1684. március 12.
Jelleg 5 old. latin, eredeti.
7. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 004.
Dátum 1690. február 22.
Jelleg 1 old. latin, másolat.
8. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 005.
Dátum 1697. április 15.
Jelleg 4 old. latin, eredeti.
9. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 006 / a.
Dátum 1566. április 10.
Jelleg 8 old. latin, másolat.
10. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 006 / b.
Dátum 1645. április 29.
Jelleg 1. 12 old. magyar, másolat, 2 pld. 2. Inventarium 1645. április 29., 2 pld. 3. Status et proventus 1644. április 4. 10 old. latin, másolat.
11. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 006 / c.
Dátum 1682. augusztus 30.
Jelleg 7 old. latin, másolat.
12. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 007.
Dátum 18. század közepe
Jelleg 84 old. latin, másolat, keltezetlen, keletkezésének korára tartalma utal.
13. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 008 / a.
Dátum 1673. szeptember 11.
Jelleg 1. 11. old. latin, eredeti. 2. Conscriptio 1677. október 24. 11. old. latin, eredeti. 3. Összeírás 1677. november 4. 10 old. magyar.
14. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 008 / b.
Dátum 1698. április 28.
Jelleg 1. 15 old. magyar és latin, eredeti. 2. Becslés, 1698. április 28, 4 pld. 3. Conjecturalis Aestimatio. 4. Becslés, 1698. május 24.
15. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 009.
Dátum 1672. március 7.
Jelleg 1. 32 old. latin, másolat, 3 pld. 2. 1673. április 6. Extractus. 3. "Extractus subditorum profugorum" 1697. november 19.
16. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 010.
Dátum 1675. december 9., Szatmár.
Jelleg 27 old. latin, másolat.
17. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 011 / a.
Dátum 1728
Jelleg 1. 29 old. német, másolat. 2. Összeírás 1731. szeptember 23. 3. Aufkünfte c. németül megjegyzések az 1728-as összeíráshoz, u. az latinul Reflexiones.
18. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 011 / b.
Dátum 1726. február 19.
Jelleg 12 old. latin, töredék.
19. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 011 / c.
Dátum 1689. február 10.
Jelleg 1. 3 old. latin, eredeti. 2. 1679. augusztus 21. Összeírás Győri Mihály birtokrészéről.
20. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 012.
Dátum 1693. szeptember 18.
Jelleg 5. old. latin, eredeti.
21. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 013.
Dátum 17. század vége
Jelleg 3 old. latin, töredék, keltezetlen, keletkezésének korára tartalma utal.
22. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 014.
Dátum 18. század eleje
Jelleg 2 oldal latin, másolat, keltezetlen.
23. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 015.
Dátum 17. század vége
Jelleg 52. old. német, másolat. Datálva nincs, keletkezésének korára tartalma utal.
24. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 016 / a.
Dátum 1693. január 16.
Jelleg 1. 4 oldal latin, eredeti. 2. Becslés. 1730. szeptember 26.
25. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 016 / c.
Dátum 1727. május 10.
Jelleg 1. 7. oldal latin, másolat 2 pld. 2. Összeírás 1728. április 26. 3. 1727. május 14., becslés 3 pld. 4. Becslés, 1731. szeptember 12. 2 pld.
29. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 017.
Dátum 1699. december 3. Ónod.
Jelleg 1. 2 old. latin, eredeti. 2. 1700. február 26. Összeírás. 3. 1699. december 9. Becslés 2 pld. Bekény Gábor mikófalvi portiójáról.
30. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 018 / a.
Dátum 1710. szeptember 22.
Jelleg 1. 5 old. latin, eredeti. 2. 1710. július 27. Összeírás úrbéres szolgáltatás és majorok is! 3. "Conscriptio" a 18. század elejéről, keltezetlen, nincs regesztázva.
31. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 018 / b.
Dátum 1697
Jelleg 3 old. latin, másolat. Dátum in dorso áthúzva és ceruzával 1710 ráírva.
32. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 019.
Dátum 1717. december 10.
Jelleg 11 old. latin, eredeti.
33. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 020.
Dátum 1726
Jelleg Az eredeti irat helyén őrjegy, ld.: elenchus
34. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 021.
Dátum 1710. május 23.
Jelleg 1. 11 old. latin másolat. 2. Összeírás valószínűleg 1710. 7 old. majorsági javakról.
35. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 022 / a.
Dátum 1718. augusztus 8. Pozsony.
Jelleg 1. 1 old. másolat, latin. 2. 1718. november 2. Esztergomi káptalan és Eszterházi által zálogul bírt javak. Alia Deductio c. 1719. július 4. példány. Készítette a pozsonyi kamara számvevősége.
36. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 022 / b.
Dátum 1709. december 5.
Jelleg 3 old. latin, másolat.
37. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 023.
Dátum 1721. november 29.
Jelleg 1. 3 old. latin, eredeti 2 pld. 2. 1721. november 29. Aestimatio, 2 pld. 3. Aestimatio 1721. október 11, 2 pld., nincs regesztázva. 4. Consignatio 1721. november 20. Korlatköy László követelése Passuth javakból, regesztázva nincs.
38. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 024.
Dátum 1710. augusztus 8.
Jelleg 5 old. latin, eredeti.
39. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 025.
Dátum 1712. május 18. Pozsony.
Jelleg 2 old. latin, eredeti, 2 pld.
40. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 026.
Dátum 1720. április 1.
Jelleg 9 old. latin, eredeti.
41. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 027.
Dátum 1732. december 18. Pozsony.
Jelleg 6 old. latin, másolat.
42. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 028.
Dátum 1737. június 20.
Jelleg 5 old. latin, másolat.
43. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 029 / a.
Dátum 1742. szeptember 16.
Jelleg 210 old. latin, eredeti.
44. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 029 / b.
Dátum 1746. november 7.
Jelleg 44. old. latin, eredeti.
45. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 029 / c.
Dátum 1747. június 17.
Jelleg 19. old. latin, másolat.
46. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 030.
Dátum 17. század vége
Jelleg 23 old. német másolat, a szövegben 1694 említve.
47. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 031.
Dátum 1723. augusztus 30., Kassa
Jelleg 4 old. latin, eredeti.
48. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 032.
Dátum 1688. április 2., Szendrő
Jelleg 1 old. latin, eredeti.
50. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 034.
Dátum 17. század vége
Jelleg 4 old. latin, másolat, keltezetlen, keletkezésének korára tartalma utal.