HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 001.

Dátum 17. század második fele
Jelleg

8 old. latin, egykorú, egyszerű másolat, keltezetlen, keletkezésének korára tartalma utal. Az eredeti Jugoszláviában, l. Filmtár 2217 dob.

Szöveg

"Aestimatio" – (Becslés: kuriális épület, allódium, subditusok, úrbéres szolgáltatásaik, rév, malom, hegyjog, szőlők, uradalmi alkalmazottak bére.)
Medueuar:
Lerombolt vár.
Sesztine:
Kúria fallal övezve, palota formára építve, nagyob és kisebb értéke. – Allódium, Csernemercz a neve, romos a gazdaság elpusztult, csak az alapja és fél holdas kertecskéje maradt meg, értéke nagyobb, kisebb és legkisebb értékkel számítva. Szántók különböző helyeken, értékük. – Lakosok 4 és 5 holdas földeket bírnak, akinek igája van, het 3 napon kívül évente is dolgozik, tojást, csirkét egy denárt fizetnek. Tizedet adnak. Vannak, akik a nagy nyomorúság miatt saját munkájukat sem tudják elvégezni, számuk, értékük. Vannak, akik heti 2 napot dolgoznak, ha igájuk van, ekével is szolgálnak, a munkán kívül 1 csirkét és 2 vagy 4 denárt fizetnek, tizedet adnak, számuk, értékük. – Két rév, jövedelme. – Kis malom fából a Meduedon, 1 köves, értéke. – Hegyjog jövedelme borban, értéke. Bortized hozama, értéke, Szőlők, nevük, hozamuk, értékük. – Kiadások, konvenciók. Provisor bére: köles, csizma, báránybőrbekecs, borjövedelme, húsváltság, kétszeres, búza és rozs jövedelme, értékük. Kulcsár, sáfár, őr, ispán, molnár, majoros jöedelme, ugyanezek a tételek, a majoros kap.
Levonva ezeket a tételeket, a birtok értéke 15.763 ft. 20 Xr. – 13.044 ft. 40 Xr. – 10.755 ft. 34 Xr.
Zágráb:
Két ház, állapotuk, értékük.
Zrínyi Péter javai, melyeket elcserélt Zrínyi Miklós özvegyével. Medvevár tartozékai.
(Zágráb m.): Medueuar – Sesztine – Rokenek seu Rakovecz – Zágráb

Tartalomgazda