HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 009.

Dátum 1672. március 7.
Jelleg

1. 32 old. latin, másolat, 3 pld.
2. 1673. április 6. Extractus.
3. "Extractus subditorum profugorum" 1697. november 19.

Szöveg

"Conscriptio" – (Összeírás: subditusok név szerint, fiaik, állataik, postfunduália, úrbéres szolgáltatás, szőlők, allódium.)
Megyes mezőváros:
Telepesek stb. név szerint. Desertae név szerint. – Fiúk. – Ökrök, lovak, tehenek, tinók, disznók, juhok, méhek. – Szőlők, telkek. – Allódium. – Vám. – Szőlő (4). – Malom egykerekú. – Konyhára közösen 2 tehenet, egyenként 3 tyúkot, 1 icce vajat. – Gabona-tized, bortized, sertés-tized.
Krasso:
Mint előbb, a következő eltérésekkel: tehenet csak egyet, tyúkot négyet, tojást 15-öt, zabot 1 1/2 köblöt. – Kötelezettségek: 3 csomó vessző a szőlőhöz, karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor 1–1 hordó bor kimérése. – Szőlő után földesúrnak nona, melyet hamisan decimának hívnak. – Gabonából kilenced. – Sertés-tized = "pázsit" tized. Tized és kilenced szállítása. – Vám 1/4-e a földesúrnak.
Borhida:
Mindenben mint előbb, csak földesúrnak a gabonából kilenced nincs.
Apa:
Név szerint. – Eltérés Krassotól: tyúk 3, tojás 12, vaj 1 icce, zab 1 köböl. – Makkos erdő.
Ujváros oppidum:
Mint előbb. – Sertés tized csak 15 disznó után, ezen alul mindenki ad 1 köböl bort.
Ujfalu:
Eltérés az előbbiektől: Tojás 10. – A szőlőhöz karókat és hársfa kötelékeket. – 2 rókabőrt.
Portio in possessio Felső-Falu Volachi – Portio in possessione Bikszád Volachi – Portio possessio in Geréb Volachi – Portio possessio in Buianhaza Volachi – Portio possessio in Tartocz Volachi – Portio possessio in Komorzány – In portione Lebencze Volachi – In portione Kánnyaháza Volachi – In possessio Thurvikonya Volachi – In possessio Rakos Volachi – Portio in Pallagh:
Mindezek kötelezettségei: Évenkint a konyha számára 1 tehenet. – Szent Mihályi censusuk 12 forint, vaj 12 icce, rókabőr 2. Egyenként adnak 3 tyúkot és 10 tojást. – Malom vagy "fürész" a Thur vizén.
Szinyérvárllya:
Név szerint nemesek száma 16. – Szőlő 2. – Kötelezettség: szőlőművelés, gabona- és bortized.
Sikarlo:
Telepesek név szerint. – Fiúk. – Tehenek.
Batiz:
Név szerint. – Fiúk. – Ökrök, disznók. – Telek, holdak. – Sertéstized a nem hízlalóktól is.
Vásárosnamény:
Censust nem fizetnek. – Malom. – Erdő nincs. – Curia nobilitaris.
Vamosattya:
Sylva glandifera. – Vám közös.
Arx Megyesiensis:
Terrae allodiales. – Allodialis állatállomány: ökör 6, tehén 3, tinó 3, lúd 28, kacsa 30, tyúk 4.
Vásáros-Namény:
Allodialis állatállomány: ökör 2, pulyka 30, lúd 30, kacsa 24, tyúk 18, méhkas 4.
Gr. Keményné konfiskált javai. Megyesi vár tartozékai.
(Szatmár m.): Portio in oppido Megyes – Portio in possessione Krasso – Portio possessionaria in Borhida – Portio possessionaria in Apa – Portio in oppido Ujváros – Portio possessionaria in Ujfalu – Portio in possessio Felső-Falu Volachi – Portio in possessione Bikszád Volachi – Portio possessio in Geréb Volachi – Portio possessio in Buianhaza Volachi – Portio possessio in Tartocz Volachi – Portio possessio in Komorzány – In portione Lebencze Volachi – In portione Kánnyaháza Volachi – In possessio Thurvikonya Volachi – In possessio Rakos Volachi – Portio in Pallagh – Portio in possessio Vámfalu – Port. in possessio Berendze – Port. in possessio Patoháza – Port. in oppido Szinyer-Várallya – Portio in possessio Monostor – Portio in Sikarlo – Port. in possessio Bertfalus – Port. in possessio Kiss-Kócs – Portio in Batiz – Portio in possessio Udvary – Possessio Rakos – Possessio Terbes Volachi – (Namfű) Possessio Namtus Volachi (Ezek deserták)
(Bereg m.): Portio in pos. Vásáros-Naminy, Castellum. – Portio in possessio Varsány (Szabolcs m.) – Kapocs-Apaty (Szabolcs m.) – Tisza-Szalka – Vamos Attya – (Kilichen) Possessio Kelechen – Possessio Dada – Possessio Kis Namny (Szatmár m.) – Ilke (Szatmár m.) – Adony – Arx Megyesiensis – Vásáros-Namény
1697. november 19.
Portiones possessionarie confiscate relicte principisse Kemeniane 1), amelyek annak Medgyes várához és a Vásáros-Namény-i kastélyhoz tartozott:
Medgyes – Szokond – Győrős – Lophagy – Alos Boldad – Kis Szoteond – Felső Boldad – Réz-telek – Sos Ház – Szinfalva – Szelyesttye – Válaszuth – Mogyoros – Paplikó – Tóthfalu – Ballafalva – Szakal-bikó (Szakállasbikó) – Nanto – Borhida – Kenez – Csegh – Fejértó – Bakacz – Kis Guszló – Illyésfalva – Lippó – Uj Nemethy – Remete Mező – Vezend – Sándorfalva – Lukácsfalva – Mánfalva – Szentkirály – Farkas Mező – Varallya – Hosszufalu – Darnocz – Györgyi – Olaszi – Isztebra – Dagh.
(Bereg m.): Oppidum Kászon – Ujfalu – Szernye – Som – Zapszony – Arzte – Barabás – Hettye – Kopocz-Apáthy – Tisza-Szalka – Vámos-Attya – Keleczen – Deda.
(Szatmár m.): Illke – Adony – Ballagh – Patóháza – Monostor – Skárló – Bartfalu – Kis-Kocz – Baticz.
(Heves m.): Nagy-Kuru – Fegyvernek – Pelly – Kőtelek – Kis-Heves – Atány

Tartalomgazda