HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 006 / a.

Dátum 1566. április 10.
Jelleg

8 old. latin, másolat.

Szöveg

(Összeírás) (Telkek száma, úrbéres szolgáltatásaik.)
Alsó Misla:
Telepesek 10 1/2 – Zsellérek – Census: egy-egy telepes 16 dénárt fizet "ártán pénz dicitur". Minden telepes ad 1–1 köböl zabot. – Sertés tized – néha hat, néha 10 sertés után fizetnek. – Malom két kerekű. – Szőlőhegy. – Gabona tized.
Felső Misle:
Telepesek 12, zsellérek 8. – Census: egy-egy telepes 16 d fizet, "ártán pénz dicitus". Szőlőhegy, bortized. Tized disznókból, ludakból, méhekből, de ez a plébánost illeti quarta név alatt.
Balogh:
Telepesek 7, zsellérek 9. – Census: den. 32, "ártán pénz dicitur". – Tized disznókból, ludakból, a hetedik rész az alsómislei iskolamesteré. – Katonák pusztítása. – Szőlőhegy nincs.
Olswa:
Telepesek 9. Zsellérek 15. – Census, mint Balogdnál. Malom 2. Szőlő után tized. – Az összes tizedek egy része a plébánosé. – Húsvétkor adnak 15 tojást és mindegyik telepes 4 kenyeret. Kender kévét 2, komlót 2 köböl. A végén hozza a mértékeket. – Gelima facit cruces 4. – Crux una facit manipulos 30. – Duae gelimae capetiam 1.
Myrk:
Telepesek 9, zsellér nincs. – Tized a gabonából, a hetedrész a borozloi és mislei plébánosoké. Mindegyik telepes censusban fizet 1 forintot, "ártán pénz dicitur".
Borozlo:
Telepesek 13. Zsellérek 10. – Telepesek censusként 50 dénárt fizetnek, "ártán pénz dicitur". Mindegyik telepes egy-egy köböllel tartozik a búzából, árpából és zabból, közösen pedig egy-egy köböllel a babból és kenderből. Gabona tizedet adnak a búzából, árpából és zabból. – Ajándék: Vajból egy icce, tojást 13, sajtot 1, bárányt 1. – Myrk portionál pedig mindegyik 1–1 tojást és közösen egy bárányt.
Jano:
Habet Volacos 7. – Évenként 3 forint fizetnek, egyéb semmit.
Mislei prépostság birtokai.
(Abaúj m.): Possessio Inferior Misle – Possessio Superior Misle – Possessio Balogh – Possessio Olswa
(Sáros m.): Myrk portio – Possessio Borozlo

Tartalomgazda