HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 002 / c.

Dátum 1684. március 12.
Jelleg

5 old. latin, eredeti.

Szöveg

"Inventarium cum urbario conscriptum" – (Összeírás: allódiális épületek, majorsági szántó, subditusok név szerint, fiaik, állataik, úrbéres szolgáltatások.) – (Csak a gazdasági vonatkozások.)
Allódium: A kastély mellett allódium, de felégetve. – Istálló: Az allódium mellett három istálló. – Kert: Az allódiumhoz tartozó 3 kert. – Malom: Mind felégetve, elpusztítva. – Szőlő: Desolatae. – Szántók: Prima calcatura campi also nyomás dicta. Secunda calcatura campi középső mező dicta. Tertia calcatura campi felső mező dicta. – Telepesek név szerint, némelyik "kurucz". – Fiúk – Ökrök – Finók – Tehenek – Juhok – Disznók – Méhek – Szőlő – Sertéstized: Vagy terem az erdőn mag, avagy nem, akinek tíz disznaja vagyon, tartozik tizedikkel, akinek pedig nincs tíz disznaja, minden esztendőben egy polturát tartozik egy disznótól adni. – Gabona-tized: Búza, gabona, árpa és zab vetésből tizedét kévével avagy kereszttel tartozik adni szegénységh. Szent Mihály adójában, akinek bora volt, tartozott adni az úrnak egy köböl bort; akinek bora nem volt, tartozott két napig dolgozni. Item azon adóban tartozott, akinek tyúkja volt, egy tyúkkal, akinek nem volt, tartozott adni d 12. – Lúdfi dézsmából, akinek 10 volt, tizedikkel tartozott, akinek nem volt, semmivel. – Robot: Akinek marhája vagyon, egy héten 3 nap tartozik szolgálni; Akinek nincs marhája, minden héten négy nap tartozik szolgálni az földesúrnak. – Molnár harmados szokott lenni ura malmában.
Ispáni Ferenc javainak összeírása Thököly Imre fejedelem részére.
(Abaúj m.): Mikohaza birtok.

Tartalomgazda