HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 007.

Dátum 18. század közepe
Jelleg

84 old. latin, másolat, keltezetlen, keletkezésének korára tartalma utal.

Szöveg

(Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásaik, postfunduáliák.)
Mohács mezőváros:
Telepesek név szerint. – Allódium. – Curia vagy residentia dominalis. – Sessio dominalis. – Uradalmi gazdálkodás. Halászat, vadászat, madarászat. Erdő, liget. – Szántók két nyomás. – Gabona tized: búzából, rozsból, árpából, zabból, speltaból, török búzából. – Tized és kilenced behordása. Tized a méhekből, bárányokból, gidákból. – Bírság földesúrnak. – Bortized. – Malom (9).
Kölked:
Telepesek név szerint. – Fiúk – Ökrök – Lovak – Holdak – Rétek – Kilenced és tized minden földi termésből. Tized sertésekből, méhekből. – Gyömölcsös kert, káposztás kert. – Erdő makkos. Erdő tűzre és épületre. – Dohány. – Census. Hal, csirke, tojás. – Lebes (üst).
Districtus Nádasdiensis:
Telepesek név szerint. – Malom. – Tized a gabonából ac etiam aliis oleribus. – Urasági pincék. – Legelő.
Districtus Ezek:
Szántók 1–3 nyomás. – Erdő, tűzre való. – Malom, új. – Domus dominalis. – Allodium destructum. – Istállók. – Allódium Árpád. (Praedium Árpádnál.) – Urasági bor. – Egy kenyéren élők.
Mohácsi kerület falvai.
(Baranya m.): Mohács városa (Püspök) – Kölked – Lancsuk – Maroth – Lak – Geresd – Himesháza – Praedium Enyiczke
B) Districtus Nádasdiensis.
Nádasd – Császló – Máza – Száz – Vékeny – Kárász – Egregy – Gyüre – Várallya – Praedium Száraz (Szárász) – Praedium Borcholya? (Berekalja) – Praedium Kővesd – Praedium Őrő
C) Districtus Ezek.
Bogád – Mártonfa – Katoly – Szelő – Ersébeth ? Ersébeth Hungarica ? (Szent Erzsébeth vára) – Nagypál – Hetény – Praedium? Árpád (possessio)

Tartalomgazda