HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 010.

Dátum 1675. december 9., Szatmár.
Jelleg

27 old. latin, másolat.

Szöveg

"Conscriptio" – (Összeírás: subditusok száma, úrbéres szolgáltatás, majorsági szántó, kaszáló, szőlő.)
Kemény fejedelemné javai:
Telepesek szám szerint – Makkos erdő. – Sertés-tized minden 15. disznó után. Gabona tized. – Szőlő. – "Akózab" 10 köböl. – Bírság-pénz a provisoré. – Census "Kis kilencz" néven. – Tized a méhekből, tized a disznókból. – Konyhára együtt adnak: 1 barmot, két rókabőrt, 16 icce vajat. – Egyenként 1–1 tyúkot, 10 tojást. – Curia lapidea – 3 hordó bor kimérése a három főünnepen.
Possessiones Georgio Toldy confiscatae:
Telkek vagy sessiók szám szerint. – Curia a hozzátartozó kerttel. – Szalmával fedett csűr. – Makkos erdő. Halászó hely. – Sertés tized. – Közösen adnak 1 barmot, 8 icce vajat. – Egyenként adnak 1–1 tyúkot, 1 vagy 2 sajtot.
Possessiones confiscatae quondam Francisco Ispan:
Telepesek szám szerint. – Halászó hely csak a földesúrnak. – Malom 2 kerekű. – Szőlő. Gyümölcsös. – Az egyik erdő csak a földesúrnak.
Possessiones a Stephano Sonkay confiscatae:
Telepesek szám szerint. – Curia zsindellyel fedve. – Makkos erdő közös a szomszédokkal.
Bona a Ladislao Farkas confiscata:
Malom, földesúré.
Bona a Feliciano Farkas confiscata:
Makkos erdő. – Egy-egy tyúk.
Bona a Michaele Uray confiscata:
Szőlő – Malom
Bona confiscata a Benedicto Szeredy:
Curia zsindellyel fedve. – Malom – Halastó – Vám
Bona confiscata a Gabriele Kende:
Halastó – Művelik a földesúr szőlejét. – Erdő a földesúré. – 1 vagy 2 tyúk.
Bona confiscata a Johanne Sulyok:
Malom – Curia nobilitaris
Bona confiscata Balthasare Mykolay:
Sertés tized – Malom
Bona confiscata Ladislai Gyulaffy:
3 kerekű malom
Konfiskált birtokok. (Szatmár m.)
Kemény fejedelemnő javai: Megyes – Apa – Ujváros – Vámfalu – Felső-falu – Ujfalu – Thurvékonya – Kányaháza – Tartecz – Komorzan – Butánháza – Tereph – Bikszád – Raxa – Borhida – Vásáros-Namény – Udvary
Possessiones a quodam Georgio Toldy confiscatae: Nagy Dobos – Kis Peleske – Nagy Pécz – Remethe Mező – Balata-falva
Possessiones confiscata a quondam Francisco Ispan: Peniczke – Nagy Szekeres – Danyad
Sessiones a Stephano Sonkay confiscate: Uszka – Both-Pulád – Nagy Szekeres
Bona a Ladislao Farkas confiscata: Rosaly – Zayta – Athia – Méhtelek – Gaczaly – Csaholcz – Kis Szekeres – Gyarmath – Vámos Oroszy – Kys Gecz – Tiszabecz – Nagy Palad – Nagy Hodos – Darno – Kis Ar – Nagy Komjath
Bona a Martino Kende confiscata: Filpeus (Fülpeős) – Eökör-tó (Ökör Tó) – Tuniogh – Csécse – Nagy Ar.
Bona a Georgio Körösi confiscata: Gyarmath – Kis Ar – Kántor – Uszka – Fülpoes – Mylotha
Bona a Feliciano Farkas confiscata: Farkasfalva
Bona confiscata a Francisco Volff: Palocz? (Darocz) – Atthia – Bot-Palad – Nagy Palad – Udvary – Ujváros – Racsa – Nagy Hodos – Magas Ligeth – Baliz
Bona a Michaele Uray confiscata: Szinérvárallya – Szamos Telek – Ujváros – Vámfalu – Fölsőfalu – Turvékonya – Tereph ? – Tartócz – Komorzán – Lekencze – Raxa (Raksa) – Udvary – Batéz – Csaszló
Bona confiscata a Benedicto Szeredy: Sárköz Ujlak – Remete – Kányaháza – Turvékonya – Ujváros – Berend – Kórógy (Kőrőgy) – Lázár – Csaszló – Homok – Udvary – Vasváry – Daras – Vecses – Gyülvész – Boytos ? (Baghos) – Domahida – Vada – Szatthmár – Sadany
Bona confiscata a Gabriele Kende: Cseke – Kórod – Milota – Kölcse – Nagy Szekeres – Filesd – Nyir Enesenes – Réztelek
Bona confiscata a Johanne Sulyok: Sonkád – Both Palád – Kis Palád – Tisza Oroszy
Bona confiscata Balthasari Mykolay: Mikola – Száraz Berek – Syma
Bona confiscata Ladislai Gyulaffy: Nábrád – Nagy Ar
Összesen 87 helység, 550 egész telek, 336 féltelek, 51 deserta.

Tartalomgazda