HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 002 / b.

Dátum 1672. július 3.
Jelleg

8 old. magyar, eredeti.

Szöveg

"Inventarium" – (Összeírás: gazdasági épületek, szőlő, szántó, kaszáló, subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.) – (Csak a gazdasági vonatkozások.)
Majorház: az udvar előtt egy sindelyes majorház. – Méhek: A majorház ablaka alatt egy kis kert, ott találtunk 5 köpü méhet. – Istálló: A major udvarán 12 ökörre való szindelyes istálló. – Malom: Az udvar előtt vagyon egy két kőre való malom, sindelyezett; egy kender törő kölyü. – Szekérszín: A malom előtt egy szekérszín. – Másik malom: A Palaczk nevű hegy alatt egy malom két kőre; fele a földes urat illeti. – Szőlő két helyen. – Csűrös kert és csűr: Vagyon az csűrös kertben egy szalmával fedett csűr. – Majorság: Semmiféle majorságot nem találtunk, se szarvas, se sertés marhát. Az majorban is nincsen semmi apró marha, egy néhány lúdnál, tyúknál egyéb. – Rét: 4. – Szántók: három nyomásúak. – Telepesek (31) név szerint. – Zsellérek (6) név szerint. – Fiúk – Ökrök – Lovak – Tehenek – Tinók – Sertések – Juhok – Méhek – Szőlő – Telek – Census: Szent György adóját nem tartoznak adni. Szent Mihály adójában minden szőlős gazda, 1–1 köböl mustot tartozik adni; kinek pedig szőlője nincs, tartozik két napi munkával. Item ugyan Szt. Mihály adójában minden gazda ember tartozik 1–1 tyúkkal. Az mely vidéki embereknek ezen falu határán szőlőhegyen vagyon szőlejek, tartozik 1–1 kappant adni és 1–1 karikás kaladját . Mindenféle gabonájokból, az tatárkán kívül nonat tartoznak adni az földes úr részére. Az disznóktól is, akár pásitos, akár makkos legyen, tartoznak tizedet adni. Ha nincs tíz, az öregtül 3 dénárt, az süldőből kettőtül jár 1 poltura. Törvényes bírság, ha 12 forintig való is, az falué, az földes úr gratiájából. – Szolgálattyok: Takarodás és egyéb köz üdőn is, az örökös jobbágy két ökörrel 3 nap, négy ökörrel 2 nap, az gyalog szeres is 4 nap tartozik szolgálni. Az jövevények négy ökörrel egy héten egy napot, két ökörrel két napot, gyalog szerben három napot szolgálnak. Az mikor útra mennek, czimborával mennek, de ha heti napon felül szolgálnak, haza jövén ki tudják nekik azt. Sákot is annuatim tartoznak egy-egyet adni minden gazda.
Ispáni-féle javak.
(Abaúj m.): Mikohazai kastély vagy kőház

Tartalomgazda