HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 018 / a.

Dátum 1710. szeptember 22.
Jelleg

1. 5 old. latin, eredeti.
2. 1710. július 27. Összeírás úrbéres szolgáltatás és majorok is!
3. "Conscriptio" a 18. század elejéről, keltezetlen, nincs regesztázva.

Szöveg

"Conscriptio", melyet von Faigenputz, G. Rüdiger, a szepesi fiskális javak inspektora készített.
(Összeírás: subditusok név szerint, fiaik, állataik.)
Jobbágyok; zsellérek, lakosok név szerint; sessiók; fiúk; állatállomány: ló, ökör, tehén, borjú, juh, sertés, méh. – Census sessiók után: készpénz, vászon, asztalterítő, asztalkendő. – Földek terméshozama, rétek szénahozama. – Földesúri majorok: Toporcz, Hollomnicz. – Gazdasági épületek, szántók, rétek haszna. – Földesúri major: Bussocz, Kirgh: gyümölcsös, komlóskert, konyhakert. – Gazdasági épületek.
Br. Zenyey István, Reday László, Görgőy-család, Fejérvári-család, Roskovany János, Orosz Ádám, Soós János, Okolicsányi Ádám, Almássy Ferenc, néhai Szentiványi Mihály, néhai Mattyassovszky-testvérek, néhai Dravetzky Zsigmond birtokai.
(Szepes m.): Maldus – Krigh – Hollomnicz – Kis Lomnicz – Toporcz – Viborna – Bossocz – Jursko – Tottfalu.

Tartalomgazda