123 hit(s) (0.019 seconds)

1. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 084.
Date 1730. április 19.
Description 3 oldal latin, eredeti.
2. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 115.
Date 1693. november 4.
Description 11 oldal latin, egyszerű másolat.
3. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 003.
Date 1692. december 14.
Description 2 old. latin, egyszerű másolat.
4. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 004.
Date 1731. július 15.
Description 6 old. latin eredeti és 2 pld. másolat, egyik pld. 1702.
5. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 005.
Date 1684. október 16.
Description 7 old. latin, eredeti.
6. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 006.
Date 1692. április 4.
Description 1 oldal latin, eredeti.
7. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 120.
Date 1755. augusztus 9.
Description 2 oldal latin eredeti és Aestimatio, 1755. augusztus 14.
8. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 119.
Date 1748. december 17.
Description 7 oldal latin, egyszerű másolat és Aestimatio, 1749. január 2.
9. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 008.
Date 1684. augusztus 4.
Description 2 oldal latin eredeti.
10. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 009.
Date 1684. augusztus 15.
Description 3 oldal latin eredeti.
11. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 010.
Date 1710. augusztus 12.
Description 15 oldal latin eredeti.
12. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 011.
Date 1734. augusztus 17.
Description 6 oldal latin eredeti.
13. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 012.
Date 1734. június 23.
Description 10 oldal latin, egyszerű másolat.
14. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 013.
Date 1734. december 21.
Description Két oldal latin, eredeti.
15. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 014.
Date 1713
Description 3 oldal latin, egyszerű másolat.
16. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 015.
Date 1734. május 29.
Description 1 oldal latin, egyszerű másolat.
17. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 016.
Date 1712. július 13.
Description 3 oldal latin eredeti és Aestimatio a fiskus részéről.
18. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 017.
Date 1734. február 25.
Description Két oldal latin, eredeti.
19. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 018.
Date 1672
Description 4 oldal latin eredeti és 1 pld. másolat.
20. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 019.
Date 1697. május 24.
Description 1 oldal latin eredeti.