HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 005.

Date 1684. október 16.
Description

7 old. latin, eredeti.

Text

"Conscriptio", melyet Miticzky Imre készített. Összeírás: subditusok száma, úrbéres szolgáltatásaik.
Alsó Szucza:
Sessiók, zsellér-szállások, deserták, leégett házak. Az uradalmi allodium és gazdasági épületei "anno proximo praeterito die 30 Julii per Praesidiarios Trencsenienses in Cineres redacta". A felégetett faluval együtt a kár circa 4105 Ft.
Szrine:
Katonai beszállásolások, tűzvész, földönfutóvá tették a lakosságot, a megmaradtak nagyon szegények, "per Moravos in cineres redacti".
Nagy Kolacsin:
Kevés a földjük, irtásaik után nem akarnak adózni, sokat szenvedtek az elmúlt évben "per Rebelles et Condescendes Litvanos".
Trencsénfürdő:
Ezeket is a megszálló litván katonák égették fel, "in Thermis Trencheniensibus".
Dobra:
Hadi-út mentén annyira elszegényedtek, hogy "iam pane carent".
Nagy Kubra:
Fát hordanak a hátukon Trencsénbe, így keresik meg a kenyerüket.
Szoblaho:
Inquilini majores, inquilini minores, subinquilini, libertinus medius (valószínűleg fél sessión). "Propter Germanos Trenchinienses, Milites Litvanos ac Rebelles" az elmúlt évben elszenvedett kár 1946 fl-ra becsülhető.
Turna:
Jobbágy-desertákat nemesek árendálnak, itt a "per Polonos" okozott kárt becsülik fel.
Nagy Sztankocz:
A károk miatt, melyeket a német és lengyel katonák okoztak, el akarják hagyni fundusaikat, hacsak a kamara nem könnyít terheiken hátralékaik elengedésével.
Szclecz:
Soltészság és ehhez malom tartozik. Földesúri malom és kölyü (posztóverő). Állataikat nagyrészben elhajtották. "Per Rebelles Germanos, Litvanos" kb. 1384 fl. értékben károsodtak, két teljes regiment volt náluk beszállásolva; állatok hiánya miatt idei vetésük igen kevés.
Trebichova:
A felhőszakadások tönkretették szántóföldjeiket, a hegyekről leömlő víz kövekkel borította el rétjeiket, a beszállásolt litván katonáktól is sok kárt szenvedtek, "ad fl. 670".
Trencsén uradalma.
(Trencsén m.): Alsó Szucza – Szrine – Nagy Kolacsin – Trencsénfürdő – Dobra – Nagy Kubra – Kis Kubra – Szoblaho – Turna – Nagy Birocz – Nagy Sztankocz – Szclecz – Beczko oppidum – Ivanocz – Nagy Chocholna – Zlatocz – Orechova
"Processus Ultramontanus" Trebichava – Nagy Szlatina – Sipko

Search result navigation
Content provider