HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 004.

Date 1731. július 15.
Description

6 old. latin eredeti és 2 pld. másolat, egyik pld. 1702.

Text

"Aestimatio", melyet Boskovics György készített. Becslés: szőlő, lakott és puszta telkek, úrbéres bevételek.
Szikszó:
Hivatkozás az 1702-es összeírás és becslés adataira. Egy 1702-ben lakott sessión egy kenyéren élő három testvért a város "manumisit cum magno fisci Regii Praejudicio" (itt valószínűleg a városi polgárok közé való felvétel) történt meghatározott összegek fejében, a kincstár megkérdezése és beleegyezése nélkül. A jelzett sessión most egy özvegy ül "in fl. hung. 19 possidet Cameraliter nihilominus qua deserta, pro nunc aestimatus". – A deserták huszadjának becslése. A város név szerint felsorolt terein és utcáin fekvő sessiók és az azok után fizetett taxa. fiscusi sessión más földesúr jobbágya ül, "ex eo sessio haec pro populosa ex parte Camerali haud servari potest", ezt is desertaként becsülik. – A város elhagyott sessiókat, amelyek a kincstárt illették volna meg, elad "pl. egy Vadász István nevű nemesnek 180 forintért az elhagyott Ruszkay-sessiót", ezt is desertaként aestimálják. – Szőlők: Pap Tamás, Hosszu, Nyalábi, Nyerő, Sajtos, Felhabor, Alsó Magyarhegy, Trenk nevű szőlők becslése. Jelenlegi használók neve. Hivatkozás a becsértékek megállapításánál egy 1732. február 14-én tartott árverésre és a korábbi becslésekre.
Makrancz:
Az egykori Orlay-portiók után minden jövedelemből huszad a kincstáré: malom-jövedelem, terménykilencedek, borkilencedek, vám- és vásárjövedelem, mészárszék- és kocsmajövedelem.
Szikszó:
Lakott és lakatlan sessiók. Elhanyagolt szőlők, "vulgo vocantur: Sajtos, Nyalabi, Hosszu, Felhalior, Pap Tamás et Nyirő". "Vigesimalitas" (huszad) a kilencedekből, vám- és vásárjövedelemekből.
Szigeth:
Malomjövedelem és a kilencedek huszadja.
Puszta Makrancz:
Évi jövedelem: három quartal gabona.
Orlay-féle fiskális javak.
(Abaúj m.): Szikszó oppidum – Makrancz praedium

Search result navigation
Content provider