HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 119.

Date 1748. december 17.
Description

7 oldal latin, egyszerű másolat és Aestimatio, 1749. január 2.

Text

"Conscriptio", melyet Korponay Sándor készített. Összeírás: subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik, allódiális javak stb.
Aestimatio praedii Balassfölde et medietatis possessionis Malinka, amelyek Primoczi báró Szentmiklóssy Istvánnak az elhunytával szálltak a királyi fiscusra.
Praedium Balassfölde, 5 per centum, 6 per centum:
Áll egy fundus curialiából és 3 jobbágysessióból. Szántói 3 calcaturára oszlanak. 150 köböl befogadására képes. Évenkénti jövedelme 50 fh. Ft, 833.33, 1000 Ft. – Széna hozadéka kb. 30 öl, 1–1 öl 6 rh Ft-tal számítva 180 rh Ft, de mert a martonfalviak évenként csak 50 Ft bért fizettek, itt is csak 50 forintot vehet alapul, 833.33, 1000 Ft. – A legeltetésért, amit a szomszéd falvak, Martonfalva és Harnacz szoktak igénybe venni és ezek a malom fenntartására szükséges munkát szokták ezért vállalni, ezt 10 Ft-ra értékelve, 166.66, 200 Ft. – A Rima folyón van egy kétkerekű malom és mellette egy kender és köleskása-törő, hét zuzóval ellátva, a jövedelem az összes kiadások leszámításával 150 Ft, 2500, 300 Ft. – A molnár köteles 2 disznót hízlalni 10 Ft értékben, 166.66, 200 Ft. – Borkimérője egy szobából és egy kamrácskából áll, évi hozadéka 25 Ft, 416.66, 500 Ft.
Medietas possessionis Malinka:
Van benne 3 egész jobbágytelek, amelyeken hatan laknak megosztva, mindegyik sessio 250 Ft, 750, 900 Ft. – Két teljes jobbágysessiót a taxalisták vettek művelés alá, akik ezekért 1–1 forintot fizetnek, 2 Ft, 33.33, 40 Ft. – Makkos erdeje 1000 disznó hízlalására elegendő, a felét véve 500 disznó, fejenként 15 kr-t számítva, 125 Ft, de csak a harmadát számítva 41.66 Ft, 694.33, 833.20. – Malma csak ritkán működik; jövedelme 30 Ft, ebből a fenntartásra 10 Ft számítva, marad 20 Ft, 333.33, 400 Ft. – A szőlőhegyen kezdtek új szőlőket telepíteni, de ezek még nem hoznak jövedelmet.
Conscriptio praedii Balássfölde et medietatis possessionis Malinka:
Ez a Balássfölde nevű praedium öröklött jogon illeti báró Szentmiklóssy Istvánt, Gömör megyében fekszik, Rimaszécs város mögött, a Rima folyó mellett; keletről határolja a Csobanka nevű praedium, nyugatról Martonfalva birtok, délről Harnacz birtok, északról Oszaka birtok. Hozza részletesen a határokat. – Területe észak-déli irányban kb. 20 puskalövésnyire terjed ki hosszúságban, míg szélességben kelet-nyugati irányban kb. 10 puskalövésnyire. Csak azért praedium a neve, mert nem lakják, egyébként szabályszerűen művelik. – Egy fundus curialisból áll és 3 teljes jobbágytelekből. Szántói 3 calcaturára vannak felosztva; kb. 150 köböl befogadására képes. El lehet benne vetni a harmadrészt véve 100 köblöt, 50 köblöt az ősziből és 50 köblöt a tavasziból. – Eddig a szomszéd martonfalvaiak művelték a tized ellenében, amikor az uraság a hetedrészt kapta, így szalmában jutott neki 30 kereszt őszi és 50 kereszt tavaszi; a földesúr haszna 50 Ft-nyi. – Rétjei kb. 30 öl szénát adnak; 6 forintjával számítva, ez megfelelne 180 Ft-nak, de mert a martonfalvaiak 50 forintért tartották zálogban, így a hozadékot is csak 50 Ft-ban lehet számítani. – Erdő e területen nincs, kivéve bizonyos cserjéseket, amelyek anyagát a földesúr a szükséges helyeken felhasználhatja. A legeltetést a két szomszéd birtok kéri – munkák ellenében. – A Rima folyón van egy fából épült malom, két kővel, zsindellyel fedett és mindennel ellátott. Bal oldalán van a kender- és a köleskása-törő, 7 zúzóval ellátva. Csak egy kis szoba van mellette és egy kamrácska és 1 disznóól. Évi jövedelme, minden kiadást leszámítva, 150 Ft. A molnár köteles 2 disznót hízlalni és a malmot jó karban tartani. – Hozzátartozik Martonfalva felé, az út mentén egy borkimérő; egy szobából áll három ablakkal és egy kis kamrával; hozadéka 36 forintra is felmegy. – E praediumon a földesúr eddig nem gazdálkodott, hanem a szántókat és a réteket bérbe szokta adni.
Conscriptio medietatis possessionis Malinka:
Borsod megyében fekszik, a diósgyőri uradalomhoz tartozik. Szomszédjai Dédes, a Serédy grófok birtoka. A fele a birtoknak a Bodó családhoz tartozott, amelynek a kihalta után szerezte meg azt Szentmiklóssy István. – Egy fundus curialisból áll és 5 egész jobbágytelekből; mindegyik 4 negyedre felosztva; lakják 6 alattvaló és 2 taxalista; ezek név szerint felsorolva és jelezve mindegyiknél: Sessio, Filii, Equi, Boves, Vaceae, porcio és a szántók köböl szerinti befogadóképessége és a rétek szekér szerinti hozadéka. A két taxalista 1–1 forintot fizet a földesúrnak, egyébként minden tehertől mentesek. Az alattvalók heti három napon át dolgoznak a földesúrnak. – E birtokon makkos erdő 1000 disznóra elegendő. A fele a jövedelemnek e birtokot és annak a tulajdonosát illeti: mindegyik disznó után 15 kr. Van rajta 1 egykövű malom, fából építve, szalmával fedve; összjövedelme a kiadások leszámításával 30 Ft. A szőlőhegyen kezdtek új szőlőket ültetni, de ezek után még nem szednek sem tizedet, sem kilencedet. A gabona után sem fizetik a tizedet.
Br. Szentmiklóssy István magvaszakadtával a fiskusra szállt javak.
(Gömör m.): Balassfölde – Martonfalva – Harnacz
(Borsod m.): medietas possessionis Malinka – Rimaszécs város – Csobanka praedium – Martonfalva birtok – Harnacz birtok – Oszaka birtok

Search result navigation
Content provider