HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 120.

Date 1755. augusztus 9.
Description

2 oldal latin eredeti és Aestimatio, 1755. augusztus 14.

Text

"Conscriptio", melyet Kegly Lipót készített. Összeírás: a pusztán lévő szántó, kaszáló, legelő nagysága, erdő, kocsma.
Nagyfalu praediumnak az összeírása Szabolcs megyében, amely praediumot északról Rakamaz birtok, keletről Vencsellő birtok, délről Király-Teleke praedium és nyugatról Eszlár birtokok határolják. Eredetileg a Bónis-családhoz tartozott, majd bérlet címén Patai Sámuel családjához. – A puszta hossza legalább négy órányira terjed ki. Kétezer köböl befogadására képes, úgy hogy évenként ezer köblöt lehet belevetni. Földje nagyon jó. Rétjei is kb. 300 halom szénát hoznak. Legelője ezer marha legeltetésére elegendő. Eddig tized fejében a vencsellőiek, eszláriak és tokajiak művelték. Rétjeit csak a tulajdonosnő maga veszi igénybe. Úgyszintén a legelőket is, mert igen sok, legalább ezer legelőre járó állatja van. – Mivel Eszlár és Rakamaz felől a Tiszával határos, a halászatból is van némi jövedelme. Tokaj oldala felől és általában keletről a hajdú városok és Debrecen felé ott vezet el az országút, amelynek az oldalában van az educillum. Az educillumot jelenleg egy görög kereskedő bérli évi 70 forintért; ha nagyobb gondot fordítanának rá, jó fekvése alapján szép jövedelmet hozhatna. A görögök a praediumért 900, sőt ezer Ft bért is felajánlanak.
Aestimatio, praedii Nagyfalu in comitatu de Szabolcs:
Szántói ezer köböl elvetésére elegendők, köblönként 4 Ft számítva, az összeg 4000 Ft. – A rétekből 300 halom széna remélhető, ez 40 dénárjával számítva 120 Ft, capitaleja 2400 Ft. – Legelője ezer szarvasmarha legeltetésére elegendő, tíz dénárjával számítva 100 Ft, capitaléja 2000 Ft. – Az educillum bérlete 70 Ft, capitaleja 1400 Ft. – Az erdő hozadéka 10 Ft, capitaleja 200 Ft. – Az összjövedelem 10.000 Ft.
Bónis család birtoka.
(Szabolcs m.): Nagyfalu praedium – Rakamaz – Vencsellő – Király-Teleke praedium – Eszlár

Search result navigation
Content provider