HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 012.

Date 1734. június 23.
Description

10 oldal latin, egyszerű másolat.

Text

"Aestimatio" Becslés: lakott telkek és úrbéres szolgáltatásaik, allódium és gazdasági épületek, szántók, rétek, malmok bevétele.
Orosz Hrabócz:
Soltész-sessio, melyet a földesúr magának foglalt le, ehhez tartozó szántók 3 forgóban és rétek. Nyolcad sessiók. Robotjuk (igás- vagy gyalog) heti három nap. Közös ajándék-borjú. Külön szolgáltatások: tojás, liba, tyúk, hajdúpénz. Lakott zsellér-szállás értéke.
Kelcse:
Liba-, tyúk- és tojás-szolgáltatásaikat "nomine census" adják. Allódium gazdasági épületekkel és istállókkal. Kertek. Allódiális szántók 3 forgóban. Allódiális rétek szénahozama. Földesúri malom három kőre. A molnár ácsmunkát évgez a földesúrnak és két sertést hízlal. Kása- és kendertörő, a soltész bárányt ad.
Szena:
Leértékelt sessiók, mert a rajtuk ülő jobbágyoknak sem gyermekeik, sem igásállataik nincsenek. Arendator judaeus. Kúria fából. Mellette allodium gazdasági épületekkel és kertekkel. Allódiális szántók kapacitása.
Rebrin:
Tölgy-erdők, társtulajdonosoké.
Összesítés a felsorolt birtokok becsértékéről.
Néhai Gersei Pethő Mihálytól azon birtokai és portiói Ung és Zemplén megyében, amelyeket adósságkiegyenlítés jogán Fajgenputz Jánó báró (Joannes Georg Rudiger a Faigenputz de Griszek) kapott meg.
(Zemplén m.): Orosz Hrabócz – Kelcse – Kálna – Rosztok Kálna
(Ung m.): Szena – Solymos – Rebrin – Kelecsen

Content provider