HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 010.

Date 1710. augusztus 12.
Description

15 oldal latin eredeti.

Text

"Conscriptio", melyet a zólyomi harmincados Borchiczky László készített. Összeírás: allodium, kertek, szántók, subditusok név szerint, úrbéres szolgáltatás.
Dobroniva vár:
A vár elhagyott. A vár alatti allódium is (istállóval és gazdasági épületeivel) dezolált; komlós-, káposztás-, kenderes-kert. Vár alatti fiók-vám. Szántók 3 forgóban, kaszálók szénahozama. Őszi vetések, várható terméseredmények: a föld terméketlensége miatt nehezen hoz 1 köböl vetőmag 3 kereszt termést – 13 kévét számítva 1 keresztre, alig várható 1–1 keresztből 1 köböl termés -, így számítva 50 köböl vetőmag után 150 köböl termésre kellene számítani, de a valóságban csak 125 köböl termett az előző évben. Ebből a 125 köbölből leszámítanak a megmunkálás költségeire 50 köblöt, a cséplőknek 121/2 köblöt, az ispánnak 10 köblöt, tisztán marad az uradalomnak 52 1/2 köböl, köblönként 1 Ft-tal számolva 52 Ft 50 den. értékben; várható terméseredmények a tavasziakból: árpa, zab. – Jövedelem a szénatermésből, a legeltetésből; a vár alatti malomból; makkoltatásból sertésenként 25 den.-t számítva 150 esetén 37 fl. 50 den.; "proventus fixus": készpénz census a várostól; a vár alatti malom hozama kétszeresből, a molnár sertéshízlalásra és ácsmunkára van kötelezve a várban és a majorban; makkerdők kapacitása. – A lakosok névsora, "Hi nullas sessiones vel quartas divisas habent, sed emptitias domos, agros et prata". Zsellérek külön. Az évi két részletben fizetett készpénz censuson kívül kötelező robotmunkák a vár és az allodium körül, báránykilenced és – tized az uradalomé, más tizedek az egyházé. Az egyháznak van malma is.
Szászy:
Itt sincsenek sessiók, hanem pénzért vásárolt házak, földek és rétek. Évi készpénz census közösen két részletben, zabszolgáltatás, báránykilenced és -tized az uradalomé, többi tized a plébánosé, robot a vár és major körül. Malom az egyházé, a molnár ácsmunkát végez robotban. Vám és kocsma árendában.
Blesocz:
1/4 és 1/8 sessiók, deserták, inquilinusok. Sessiónként fizetik a censust, zabszolgáltatás közösen, báránykilenced és -tized, robotot nem adnak. Csak a molnár szolgál az uradalmi épületeknél mesterséggel, szükséglet szerint. "Duos lapides salis"-t adnak a zálogbirtokosoknak az elzálogosított sessiók után a többi helyeken szokásos szolgáltatásokon kívül, pótlásként.
Dobronyva:
A Forgách-portión élő alattvalók és zsellérek.
Dubova és a felsorolt öt falu:
Hellenbach báró használatában van "titulo tutorio, de facto vero sunt sub jurisdictione fisci Commissionalis."
Esterházy István javai. Társtulajdonosok: Forgách- és Pennyey-családok és több zálogbirtokos.
(Zólyom m.): Dobroniva vár és tartozékai – Szászy – Blesocz
Hellenbach báró kezén: Dubova – Kozelnik – Bacsur – Garambreznicska – Ostroluka – Turova

Search result navigation
Content provider