64 hit(s) (0.014 seconds)

1. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 004.
Date 1692
Description 4 old., latin, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány 2 példányban DL-be áttéve
2. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 036.
Date 1709–1710. Pozsony
1709. szeptember 6.
Description 4 old. latin, eredeti 7 példányban kis dátumeltérésekkel 1709. szeptember 7. és 1710. január 22. között. – Melléklet: A becsléssel kapcsolatos kamarai észrevételek, 5 old., magyar és latin, eredeti, 1709. október 11-i dátummal. – Sándor László elkobzott birtokának aestimatiója.
3. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 003.
Date 1661
Kb. 1670
Description DL-be áttéve Főirat: 94 old., latin, egykorú hitelesítés nélküli fogalmazvány, utólagos javításokkal és betoldásokkal. Mellékletek: 1) A fenti összeírás rövidített formában a lakosság névsora nélkül, 38 old., latin hitelesítés nélküli egykorú másolat. – 2) A fenti összeírás alapján készült Becslés-kivonat, Extractus címmel, 68 old., latin. – 3) 85×70 cm nagyságú kimutatás valószínűleg a fenti összeírás alapján. – (Jelen urbáriumban az uradalmi mérő azonos a nagyszombati mérővel, mely fele a pozsonyi gabona-köbölnek!)
4. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 050.
Date 1558. február
Description 24 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli, egykorú eredeti.
5. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 002.
Date 1628
Description 212 old. latin nyelvű, sérült és átázott lapok, egykorú, hitelesítés nélküli másolat utólagos bejegyzésekkel és javításokkal, bekötve DL-be áttéve. – Rongyos, erősen hiányos urbárium.
6. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 049.
Date 1558. február
Description 20 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli, de egykorú eredeti
7. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 048.
Date 1557. szeptember
Description Kassa város, 18 old. latin, hitelesítés nélküli, de egykorú eredeti. Készítették: Thurzó Ferenc, Christoph Gortschacker, Dóczy Gábor, Pesthy Ferenc, Eördeögh Péter 2) Sáros vár, 44 old., latin, hitelesítés nélküli egykorú eredeti 3) Eger vár, 52 old., latin hitelesítés nélküli egykorú eredeti pergament-kötésben (teleírt kódex-lap) 4) Szarvaskő vár, 14. old., latin, hitelesítés nélküli eredeti Kiadva, Maksay Urbáriumok 695–720 old. 5) „Inventarium Municionum rerumque bellicarum ac victualium in arce Chayhbragh” 9 old. latin, pecsétekkel ellátott eredeti. Tévesen került ebbe a Nr-ba, mert az UC 4 : 50 tartozéka. [Melléklet:] A 2. sz. alatt jelzett Sáros vár és város összeírásának egykorú másolata 48 old.
8. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 006.
Date 1695. május 25.
Description 12 old. latin nyelvű, kamarai fogalmazvány hitelesítés nélküli.
9. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 007.
Date 1695. március 9.
Description 23 old., latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti és annak egykorú hitelesítés nélküli-i másolata, (21 old.)
10. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 008.
Date 1695. március 5. Csejte
Description 58 old. latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti. – Conscriptio et aestimatio. – Jelen irat a csejtei uradalom kamarai kezelésben tartott részére vonatkozik. Az uradalom elzálogosított falvait az UC 4 : 7 jelzetű irat sorolja fel.
11. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 009.
Date 17. század vége
Description 2 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli másolat
12. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 010.
Date 1662–1671
Description 2 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli másolat
13. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 011.
Date 1549
Description 20 old, latin nyelvű, eredeti fogalmazvány, egykorú, de más kéztől származó bejegyzésekkel. Kötése pergament, hangjegyes latin szöveggel teleírt kódexlap
14. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 012.
Date (17. század vége), [1670-es évek]
Description 3 old. latin nyelvű „Per Paulum Kecskeméthy Fililistam Szécseniensem eodem tempore” aláírásával hitelesített, de dátum nélküli irat.
15. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 013.
Date 1747
Description Az Index szerint a kiemelt irat „Conscriptio” volt „in Originali”
16. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 014.
Date 1748
Description Az egykorú őrjegy tanúsága szerint az iratot 1836. május. 4-én emelték ki az UC sorozatból.
17. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 047.
Date 1726
Description 2 old. latin nyelvű, hiteles kamarai fogalmazvány
18. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 046.
Date 1592
Description 19 old., latin dátum és hitelesítés nélküli töredék.
19. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 045.
Date 1592. július 1.
1717
Description 146 old., német nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti, pergamentbe kötött feltűnően szépírású és kiállítású összeírás, elején 12 old. tárgy és helynév mutató. – [Mellékletek:] 1) A főirat egykorú hitelesítés nélküli másolata, Mutató nélkül 140 old. – 2) Ugyanennek egy 1717. évi hiteles másolata a Mutatóval együtt, 140 old. – 3) Az 1717-es másolatnak egykorú, de hitelesítés nélküli kópiája, a Mutató nélkül 114 old.
20. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 016.
Date 1745. december 23.
1747. január 6.
1753. október. 17.
1745
Description Eredeti, latin 7 pag. saját kezű aláírás és pecsét lenyomata. Mellékelve: 1. Aestimatio 1747. január 6. 5 pag. – 2. Aestimatio 1753. október 17. 7 pag. – Az eredeti iratok Jugoszláviának kiadva. l. Filmtár 2206. doboz.