64 találat (0,024 másodperc)
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 001.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 001.
Dátum 1568
Jelleg 119 old. latin nyelvű, egykorú, hitelesítés nélküli másolat.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 002.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 002.
Dátum 1628
Jelleg 212 old. latin nyelvű, sérült és átázott lapok, egykorú, hitelesítés nélküli másolat utólagos bejegyzésekkel és javításokkal, bekötve DL-be áttéve. – Rongyos, erősen hiányos urbárium.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 003.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 003.
Dátum 1661
Kb. 1670
Jelleg DL-be áttéve Főirat: 94 old., latin, egykorú hitelesítés nélküli fogalmazvány, utólagos javításokkal és betoldásokkal. Mellékletek: 1) A fenti összeírás rövidített formában a lakosság névsora nélkül, 38 old., latin hitelesítés nélküli egykorú másolat. – 2) A fenti összeírás alapján készült Becslés-kivonat, Extractus címmel, 68 old., latin. – 3) 85×70 cm nagyságú kimutatás valószínűleg a fenti összeírás alapján. – (Jelen urbáriumban az uradalmi mérő azonos a nagyszombati mérővel, mely fele a pozsonyi gabona-köbölnek!)
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 004.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 004.
Dátum 1692
Jelleg 4 old., latin, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány 2 példányban DL-be áttéve
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 005 / a.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 005 / a.
Dátum 1671. április 6.
1671. április 6.
1671. augusztus
Jelleg 1) 1671. április 6. dátumú 20 old., latin hitelesítés nélküli egykorú kamarai fogalmazvány 2 példányban. 2) 1671. augusztus dátumú az előző bővített és kiegészített változata 36 old., latin hitelesítés nélküli kamarai fogalmavány. DL-be áttéve
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 005 / b.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 005 / b.
Dátum 1686. június 7.
Jelleg 5 old., latin nyelvű, aláírással ellátott eredeti.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 005 / c.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 005 / c.
Dátum 1671
Jelleg 4 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli egykorú fogalmazvány
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 006.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 006.
Dátum 1695. május 25.
Jelleg 12 old. latin nyelvű, kamarai fogalmazvány hitelesítés nélküli.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 007.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 007.
Dátum 1695. március 9.
Jelleg 23 old., latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti és annak egykorú hitelesítés nélküli-i másolata, (21 old.)
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 008.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 008.
Dátum 1695. március 5. Csejte
Jelleg 58 old. latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti. – Conscriptio et aestimatio. – Jelen irat a csejtei uradalom kamarai kezelésben tartott részére vonatkozik. Az uradalom elzálogosított falvait az UC 4 : 7 jelzetű irat sorolja fel.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 009.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 009.
Dátum 17. század vége
Jelleg 2 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli másolat
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 010.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 010.
Dátum 1662–1671
Jelleg 2 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli másolat
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 011.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 011.
Dátum 1549
Jelleg 20 old, latin nyelvű, eredeti fogalmazvány, egykorú, de más kéztől származó bejegyzésekkel. Kötése pergament, hangjegyes latin szöveggel teleírt kódexlap
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 012.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 012.
Dátum (17. század vége), [1670-es évek]
Jelleg 3 old. latin nyelvű „Per Paulum Kecskeméthy Fililistam Szécseniensem eodem tempore” aláírásával hitelesített, de dátum nélküli irat.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 013.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 013.
Dátum 1747
Jelleg Az Index szerint a kiemelt irat „Conscriptio” volt „in Originali”
Nincs kép
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 014.
Dátum 1748
Jelleg Az egykorú őrjegy tanúsága szerint az iratot 1836. május. 4-én emelték ki az UC sorozatból.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 015 / a.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 015 / a.
Dátum 1746. június 27.
Jelleg Eredeti, latin 2 pag. saját kezű aláírás + 1747. augusztus 21-i keltű becslés 1 pag. Az eredeti Jugoszláviának kiadva, l. Filmtár 2206. doboz.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 015 / b.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 015 / b.
Dátum 1747. augusztus 21.
Jelleg Az eredeti irat Jugoszláviában.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 015 / c.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 015 / c.
Dátum 1747. június 27.
1746–1747
Jelleg Az eredeti irat 1838-ban került Jugoszláviába.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 016.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 004. - No. 016.
Dátum 1745. december 23.
1747. január 6.
1753. október. 17.
1745
Jelleg Eredeti, latin 7 pag. saját kezű aláírás és pecsét lenyomata. Mellékelve: 1. Aestimatio 1747. január 6. 5 pag. – 2. Aestimatio 1753. október 17. 7 pag. – Az eredeti iratok Jugoszláviának kiadva. l. Filmtár 2206. doboz.