ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 55

Database Minutes of corporate bodies
Type ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1566.06.30.
Reference number 55
Place Kapornak
Description Úgy határoztak, hogy a háborús időkben az alispánok a panaszos feleket idézzék be egy biztos helyre rövid időre és a sedria jegyzőjével (notarius) és a szolgabírákkal együtt folytassanak vizsgálatot és szolgáltassanak elégtételt.
Source 1 BILKEI IRÉN–TURBULY ÉVA: ZALA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1555–1711. I. kötet 1555–1609.

Search result navigation
Content provider