ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 56

Database Minutes of corporate bodies
Type ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1567.02.16.
Reference number 56
Place Egerszeg
Description Kanizsa mezőváros (oppidum) megerősítésére Bánffy László és István főispánok, királyi ajtónállók és asztalnokmesterek javairól 100 szekér, Zrínyi György (de Zrinio), Széchy Margit és Thurzó Erzsébet javairól ugyanannyi szekér vesszőt és karót küldjenek emberekkel, a többi urak és nemesek pedig összesen 1000 munkást küldjenek 6 napra.
Source 1 BILKEI IRÉN–TURBULY ÉVA: ZALA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1555–1711. I. kötet 1555–1609.

Search result navigation
Content provider