ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 54

Database Minutes of corporate bodies
Type ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1566.06.30.
Reference number 54
Place Kapornak
Description A mostani háborús időkben a megyéhez sok mandátum érkezik Miska királytól, a kisebb hadjáratokon pedig a nemesség nagyobb része személyesen vesz részt. Ezért, hogy sem a megye ügyei, se a királyi parancsok ne szenvedjenek késedelmet, úgy határoztak, hogy gersei Pethő Péter és Hásságyi Imre alispánok az otthonmaradt nemesekkel együtt tartsák meg a megyegyűlést (conventus). Ha a megye közössége jelen van, hajtsák be az adót (contributio) a hadjáratokra (expeditio) és a megye más terheire, valamint az élelmiszereket és a szokásos más terheket, valamint a bírságokat is intézzék el.
Source 1 BILKEI IRÉN–TURBULY ÉVA: ZALA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1555–1711. I. kötet 1555–1609.

Search result navigation
Content provider