ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 51

Database Minutes of corporate bodies
Type ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1566.05.05.
Reference number 51
Place Kapornak
Description Azok a régi feltételek, amelyeket Tátika (Thádika) várának (castrum) védelmében a Pethő (Petheo) család, Pölöske várának (castrum) védelmében a pölöskei Eördögh család a béri kastély (castellum) védelmében a Béri (Beer) család vállalt, és a nádor utasítására a kapornaki konvent foglalt oklevélbe, érvényesek továbbra is. Ha körülmények megváltozta miatt a feltételeket nem tudják tovább tartani, az erről való döntés joga legyen a főispánoké. Ha a fentiek közül valaki tovább él ezzel a joggal, köteles az ezt bizonyító oklevelet a kapornaki konventnél hitelesíttetni pünkösd ünnepéig (jún. 2.).
Source 1 BILKEI IRÉN–TURBULY ÉVA: ZALA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1555–1711. I. kötet 1555–1609.

Search result navigation
Content provider