ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 52

Database Minutes of corporate bodies
Type ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1566.05.05.
Reference number 52
Place Kapornak
Description A gyalogosok (pedites) és az őrzők (portarii) költségeire és a megye más szükségleteire a birtokos nemesek az utóbbi országos dikális összeírás alapján portánként 50 dénárt, az egytelkes nemesek 25 dénárt kötelesek fizetni Márton deák kapornaki konventi jegyzőnek (notarius), a megye adószedőjének 15 napon belül dupla összegű büntetés terhe alatt. Az adószedőknek ezért a munkáért 10 frt jár.
Source 1 BILKEI IRÉN–TURBULY ÉVA: ZALA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1555–1711. I. kötet 1555–1609.

Search result navigation
Content provider