ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 50

Database Minutes of corporate bodies
Type ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1566.05.05.
Reference number 50
Place Kapornak
Description Szentgrót várának (castrum) védelmére a megye 8 védőt, a főispánok pedig 2 védőt (portarius) kötelesek a saját költségükön kiállítani.
Source 1 BILKEI IRÉN–TURBULY ÉVA: ZALA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1555–1711. I. kötet 1555–1609.

Search result navigation
Content provider