ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 46

Database Minutes of corporate bodies
Type ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1562.02.22.
Reference number 46
Place Kapornak
Description A nép védelmének biztosítására és a vármegye különböző szükségleteire mind az egytelkes, mind a birtokos nemesek mint régen ugyanazt a hadi adót (contributio) kötelesek fizetni, és dupla összegű büntetés terhe mellett 15 napon belül eljuttatni az adószedők kezéhez.
Source 1 BILKEI IRÉN–TURBULY ÉVA: ZALA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1555–1711. I. kötet 1555–1609.

Search result navigation
Content provider