ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 45

Database Minutes of corporate bodies
Type ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1562.02.22.
Reference number 45
Place Kapornak
Description Az ország törvényeinek megfelelően úgy rendelkeztek, hogy a gonosztevők felkutatása az esküdtek dolga legyen a jobbágyok közreműködésével, és ügyükben a vizsgálatot is ők folytassák le. A gonosztevőket személyesen kell a sedriára előállítani. Nevüket össze kell írni (proscribantur), hogy az alispánok és a szolgabírák méltó büntetéssel sújthassák őket. Ha pedig valaki védelmébe veszi a bűnösöket és házában oltalmat nyújt nekik, ő maga is úgy bűnhődjön, mintha gonosztevő lenne.
Source 1 BILKEI IRÉN–TURBULY ÉVA: ZALA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1555–1711. I. kötet 1555–1609.

Search result navigation
Content provider