ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 47

Database Minutes of corporate bodies
Type ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1566.05.05.
Reference number 47
Place Kapornak
Description Jelen vannak alsólindvai Bánffy István és László főispánok.Először arról határoztak, hogy az alispánok akár az esküdtek jelentése, akár a sértettek panaszai, akár saját kezdeményezésük alapján az ország törvényei szerint lépjenek fel a gonosztevők ellen. Ha nemesek, idézzék őket a sedriára, de a nemtelenek fölött is a sedrián ítélkezzenek az alispánok uraik jelenlétében. A gyilkosokat, tolvajokat, rablókat, gyújtogatókat és házasságtörőket az alispánok és a szolgabírák levelesítsék (proscibere), a proskribáló oklevelek alapján fogják őket és az emberölésre vonatkozó törvények alapján ítélkezzenek felettük. – Az ilyen ügyekben nincs helye tiltakozásnak.
Source 1 BILKEI IRÉN–TURBULY ÉVA: ZALA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1555–1711. I. kötet 1555–1609.

Search result navigation
Content provider