TOLNA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 14

Database Minutes of corporate bodies
Type TOLNA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1698.12.15–16.
Reference number 14
Place Tamási
Description A gabonás szekerek és ökörhajcsárok jövőbeni jobb elhelyezése érdekében elhatározták, hogy az összeírók a nekik adott utasítás alapján pontos összeírást végezzenek. Méltó élelmet (victus) és szállítást (vectura) nyújtsanak a számukra, valamint mindegyikük kapjon munkájáért 12 tallért. Összeíróknak jelölték és küldték ki a megye részéről Gyurekovics Péter megyei jegyzőt, a klérus részéről Rácz István atyját, a hadbiztosságtól Glaser Dánielt, a földesurak részéről magukat a földesurakat vagy tiszttartóikat, mindenkit a saját földjén, a rácok részéről Fischer Mihály kapitányt és Pech Tamást.Az összeírási utasítás pontjai:1. Ki kell vizsgálni, hogy vannak-e más helyeken a megye kárára elhajtott ökrök, vagy más állatok.2. Nyomozzák ki, vajon más megyéktől való állatok legelnek-e a megyében, mennyi a számuk, hol vannak, s van-e ebből kára a megyének?3. Meg kell kérdezni a szomszédokat vagy más ebben jártasakat, igaz-e az a némelyeket ért vád, hogy ingóságaikból elrejtettek valamit, vagy eladtak belőle szándékosan, hogy ezáltal a porcióból kivonják magukat, s vajon ingatlanaikat helyesen vallották-e be, tehát részletezve a réteket, mezőket, szőlőket és mást.4. A klérus, a főnemesek és más nemesek javait meg kell vizsgálni, jövedelmüket ki kell deríteni.5. Az összeírás befejeztével az összeíróknak esküt kell tenniük, hogy teljes összeírást végeztek, ill. végeztettek részrehajlás nélkül.6. Az összeírók gondosan írják össze a családapákat, családanyákat, a fiúkat 18, a lányokat 14 éves kortól, a lovakat, ökröket, teheneket, borjakat 2 évestől, az 1 éves vagy afeletti disznókat is, a bakokat és a többi kecskét, kosokat és egyéb juhokat, amelyek legalább 1 évesek. A méhkasokat, mezőket és legelőket, hogy hány kaszavágatnyiak, a szőlőket, hogy hány ásónyiak, mennyi bort készített az illető az idén, mennyit adott el, mennyit hagyott családja szükségleteire, vagy a disznóból a maguk és vendégeik részére.7. Ki kell vizsgálni, mennyi haszon származik a falvakból és az elhagyott helyekről, s ezeket nem a földesurak kegyetlensége vagy tisztjeik vadsága miatt kényszerültek-e elhagyni az alávetettek.8. Az összeírás alól kivételt képeznek a katonák saját lovai, azaz mindenkinek egy-egy, a kapitányoknak 3, hadnagyoknak, zászlósoknak 2, továbbá a király szolgálatához szükséges igavonók.9. Dallos alispán jegyzéket ad, hogy melyik falutól mit kapott a kivetett adóból 1697-ben és 1698-ban. Ezért minden falunak be kellett mutatnia a nyugtát, hogy ez vajon egyezik-e a jegyzékkel. Kérdezzék meg az idősebbeket, tapasztaltabbakat, hogy a dolog így áll-e? Így kiderül, mennyit kapott meg a megye a fenti esztendőkre kivetett adóból. Az alispán és a szolgabírók mentesülnek az összeírás alól.
Source 1 VÁRADY ZOLTÁN: TOLNA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1696–1703

Content provider