TOLNA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 13

Database Minutes of corporate bodies
Type TOLNA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1698.12.15–16.
Reference number 13
Place Tamási
Description Hogy a gabonás szekerek tisztjei az élelmet (victualia) pénzzel megfizethessék, a vármegye elhatározta, hogy egy okka marhahúst 8, disznóhúst 10, egy okka bort ugyancsak 10 dénárért kell adni, s aki ezt a rendeletet megszegi, 12 forint büntetést fizessen.
Source 1 VÁRADY ZOLTÁN: TOLNA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1696–1703

Content provider