TOLNA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 15

Database Minutes of corporate bodies
Type TOLNA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1698.12.15–16.
Reference number 15
Place Tamási
Description Számvetés készült a főhadbiztossal, Kestlerrel együtt a vármegye által kifizetett pénzről. Az 1697. nov. 1-től 1698. okt. végéig a Tolna megyére kivetett összeg a 2 milliós adóból 26 135 forint volt, ebből a polgári rész 8650 forintjából az alispán és a perceptor 7769 forintot fizetett be a nyugta szerint a hadipénztárba. Így a polgári részből még 881 forint kifizetése maradt hátra. A magyar és rác katonaságra összesen 22 281 forintot vetettek ki, ebből a 17 485 forintot kitevő téli összeget tábori szolgálat fejében a király elengedte. A fenti katonaság így az adó nyári összegével, 4796 forint 30 krajcárral tartozik a hadipénztárnak, amennyiben a budai albizottság nem engedi azt el.Az 1698. év május, június, július hónapjaira a másik 2 millió kivetéséből a megyére jutó összeg 10 610 forint 82 dénár. E két része oszlik: a „polgári rész” 2904 forint, a „katonai rész” 7706 forint 82 dénár. Továbbá a katonai rész, amely sem az ökrök és ökörhajcsárok élelmezésében, sem más terhekben nem vesz részt, a következő 3 hónapra köteles fizetni még 7706 forint 82 dénárt. Így a nyári összeg összesen 18 317 forint 64 dénár lesz, ehhez jön még a fennmaradó 881 forint, így a megyének összesen 19198 dénár adóterhe van. A fenti összegből a vármegye kifizetett a Guido Starhemberg-ezrednek a budai albizottság által adott utalványozás szerint 10 928 forint 55 dénárt, továbbá a Kollonich-ezrednek 6000 forintot, ezenkívül Colleth mérnöknek a 6 téli hónapért havonta 40, azaz a nyugták szerint 240 forintot. Ez összesen 17 168 forint 55 dénár, így a vármegye adóssága a hadipénztárnak 2030 forint 9 dénár.
Source 1 VÁRADY ZOLTÁN: TOLNA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1696–1703

Content provider