SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 15

Database Minutes of corporate bodies
Type SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 15
Description A két vármegye válasza Zichy István kamarai praefectus levelére (lásd. a 14. számú regesztát), amelyben tájékoztatják a nevezettet, hogy nyomozást folytatnak azon ügyben, hogy az előző perceptor – aki egerszegi hadnagyként generálisa parancsára Paks alá vonult a csapatával és ott veszett – mit szedett be a hadiadóból és mit nem; e nyomozás elvégzése után tudják csak a hátralékokat behajtani és felküldeni. Felhívják továbbá a figyelmet a két vármegye állapotára: Kanizsa ostroma és a hadak szüntelen való járása következtében ugyanis száznál több, addig ép falu pusztult el, amelyekben most egyetlen ember sem lakik, de a megmaradt lakosságnak is alig van egy betevő falatja.
Source 15 TÓTH PÉTER: SOMOGY VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI

Search result navigation
Content provider