SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 16

Database Minutes of corporate bodies
Type SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 16
Description A két vármegye megbízólevele, amelyben jelentik Nádasdy Ferenc országbírónak, hogy a Dunán inneni vármegyék számára a hadiadó behajtása tárgyában Sárvárra, november 28-ra kitűzött gyűlésre – amelyet november 2-án kelt levelében hirdetett ki az országbíró – széplaki Botka Ferenc és Lipich Márton alispánokat küldik ki, mint hivatalos képviselőiket.
Source 15 TÓTH PÉTER: SOMOGY VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI

Search result navigation
Content provider