SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 14

Database Minutes of corporate bodies
Type SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 14
Description 1661. november 12., Pozsony.Zichy Istvánnak, a magyar kamara praefectusának a levele Somogy és Zala vármegyéhez, amelyben értetlenségének ad kifejezést, hogy a két vármegye ez idáig még nem küldte fel a hadiadót; sürgeti a haladéktalan intézkedést és az adó felküldését; végül megjegyzi, hogy a nádor már kész lett volna parancsot adni az adó katonai erővel való behajtására, ő azonban visszatartja addig, amíg választ nem kap erre a levélre.
Source 15 TÓTH PÉTER: SOMOGY VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI

Search result navigation
Content provider