SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 13

Database Minutes of corporate bodies
Type SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 13
Description Felolvasták Lipót császár, Wesselényi Ferenc nádor, Zichy István kamarai praefectus és Nádasdy Ferenc országbíró leveleit (lásd a 9–12. számú regesztákat). A közgyűlés e levelekre a katonai adó tárgyában a következő határozatot hozta: azt Húsvét ünnepéig (április 17-ig) teljes egészében behajtják és a vármegye perceptorának a kezéhez adják. Az ellenállókat és a nem fizetőket pedig kétszeres büntetésben kell elmarasztalni.
Source 15 TÓTH PÉTER: SOMOGY VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI

Search result navigation
Content provider