SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 12

Database Minutes of corporate bodies
Type SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 12
Description 1660. december 2., Pottendorff vára.Gróf Nádasdy Ferenc országbíró levele Somogy és Zala vármegyékhez – név szerint Botka Ferenc és Lipich Márton alispánokhoz –, amelyben felszólítja a két megyét a hadiadó-hátralék behajtására és bejelenti, hogy e célból kiküldte Somogyba és Zalába Hodászy Mihályt, a kamara tisztségviselőjét, valamint Jáklin István nádori megbízottat.
Source 15 TÓTH PÉTER: SOMOGY VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI

Search result navigation
Content provider