SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 4

Database Minutes of corporate bodies
Type SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 4
Description 1660. február 22., Saibersdorff.Gróf Nádasdy Ferenc levele Botka Ferenc alispánhoz, amelynek tárgya az 1655. évi országgyűlésen hozott 5. törvénycikkely alapján kivetett, a katonaállítás céljára szolgáló adó felküldésének a megsürgetése.
Source 15 TÓTH PÉTER: SOMOGY VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI

Search result navigation
Content provider