SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 5

Database Minutes of corporate bodies
Type SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 5
Description 1660. március 29., Bécs.Lipót császár levele Somogy vármegyéhez, amelyben kifejti, hogy az ország védelme érdekében a legutóbbi országgyűlésen hozott törvény ellenére kénytelen idegen katonaságot vezényelni Felső-Magyarországra; egyben biztosítja a vármegyét, hogy ezt a katonaságot azonnal kivonja onnét, mihelyst a veszély megszűnik. Egyébként pedig mindent megtett, hogy e katonaság ellátása ne terhelje a lakosságot.
Source 15 TÓTH PÉTER: SOMOGY VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI

Search result navigation
Content provider