SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 3

Database Minutes of corporate bodies
Type SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 3
Description 1660. január 31., Pozsony.A magyar királyi kamara praefectusának a levele Botka Ferenc alispánhoz, amelyben hivatkozván a Somogy és Zala vármegye 1659. április 27-én, Körmenden tartott generális congregatiójából kelt levelére – ebben ígérte meg ugyanis a két megye azt, hogy az utolsó előtti országgyűlés 5. törvénycikkelye alapján a katonaállítás céljára kivetett adót felküldi a kamarának –, elrendeli az adó mennél előbbi elküldését, mivel a két megye mindeddig még nem tett eleget ígéretének.
Source 15 TÓTH PÉTER: SOMOGY VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI

Search result navigation
Content provider