SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 2

Database Minutes of corporate bodies
Type SOMOGY VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 2
Description 1659. október 3., Pozsony.Gróf Nádasdy Ferenc levele Somogy, Zala és Baranya vármegyékhez, amelyben a katonai végrehajtást is kilátásba helyezve sürgeti a címzetteket, hogy „az elmúlt gyűlésbéli 5. articulus szerént” kivetett, a végvári katonaság ellátására szolgáló adót még az országgyűlés tartama alatt küldjék fel a kamarához, hogy elosztásáról intézkedni lehessen.
Source 15 TÓTH PÉTER: SOMOGY VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI

Search result navigation
Content provider