FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 50

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1694.01.5–7.
Reference number 50
Place Székesfehérvár
Description Felolvasták az 1693. december 21-én kelt császári rendeletet. Amennyiben a megyére kivetett liszt mennyiségében hiány lenne, 1 mázsa liszt helyett 1112 forintot kell fizetni. Alázatos beadványban meg kell írni őfelségének, hogy Vánossi Lőrinc, őfelsége harmincadosa az egész gabonamaradványt, amit a szegény nép a maga szükségletére visszatart, őfelségének következetesen – mérőjét 2 forintért – lefoglalja. Miért így akar őfelségének kedvében járni? A megye pedig máshonnan kénytelen a részére ténylegesen kivetett porcióknak és kvártélyoknak az előteremtésére, amelyek úgyis túlhaladják a megye adózási képességét!
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider