FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 49

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1694.01.5–7.
Reference number 49
Place Székesfehérvár
Description Generalis közgyűlést tartottak galántai gróf Esterházy Ferenc főispán, Sigray János veszprémi nagyprépost, Sallay Demeter gróf Zichy Imre képviseletében, Kumanovics Mihály atya, a komáromi jezsuiták képviselője, Miskey István alispán, Hajnal Ferenc Thököly Katalin követe, Kolosváry Mihály szolgabíró, Salomvári János, Babocsay Pál, Újvári Péter megyei esküdtek, Vánossi Lőrinc székesfehérvári harmincados, Vörös Pál székesfehérvári főbíró, Roboz Mihály veszprémi hadnagy, Balassa Ferenc és mások jelenlétében.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider