FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 51

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1694.01.5–7.
Reference number 51
Place Székesfehérvár
Description Fel kellett olvasni Pek hadbiztosnak az alispánhoz intézett levelét a két hónapra esedékes porciókkal kapcsolatban, hogy novemberre és decemberre vonatkozóan a megye minél előbb adja be. Erre határozatot hoztak, hogy küldjék ki az alispánt, Sigrai János veszprémi prépostot, Vánossi Lőrincet, Kolosváry Mihály szolgabírót, Sallay Dömötört, Zichy Imre tiszttartóját és Kumanovics Mihályt, a komáromi jezsuita atyák tiszttartóját. Ők a megyében található marhákat összeírás szerint ki fogják helyezni 1268 forint 10 krajcár kívánt összeg szerint egy hónapra, novemberre. Ezen alkalommal elrendelték a megye közpénzéből két hónapra, novemberre és decemberre a megye pénztárába a meghatározott 200 forint bevételét.(
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider