ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 85r-86v

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 85r-86v
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation Kőszeg, 1537.03.14
Description Jurisics Miklós I. Ferdinándhoz. Hans von Weispriachtól megkapta őfelsége márc. 2-án kelt parancsát Szalónak Longin von Puechaimtól való átvétele ügyében. Puecheim szóbeli közlése és leírt állításai nem egyeznek, ezt megírja őfelségének, és szóban közölte Weispriachhal, hogy adja át Puechheimnek. A vár átadása előtt Puecheimnek juttatandó pénzösszeg ügyében nem kapott írásos választ. A problémák miatt kéri felmentését, nem tud ilyen emberekkel tárgyalni, mint Puechaim és Weispriach. Jelenti továbbá a Pápán lévő ellenséges hadmozdulatokat. Nyelv: német

Content provider