ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 83r-84v

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 83r-84v
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation Szalónak, 1537.03.12
Description Longin von Puechaim folyamodványa I. Ferdinándhoz. Őfelsége március 2-án írt levelét 11-én kapta meg. Mentegeti korábbi eljárását Szalónak vár átadása ügyében, kéri az átadás elhalasztását, és hogy még ne adja át őfelsége a várat von Rattmansdorfnak, vagy másoknak. A magyar helytartótanács szerepe, panasz a magyar szokásjog megsértése miatt. Nyelv: német

Content provider