ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 87r-88v

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 87r-88v
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation 1537.03.16 után
Description Longin von Puechaim a március 10-én Jurisicshoz intézett levelének, Jurisics március 14-én kelt jelentésének, illetve Hans von Weispriach március 16-i levelének összefoglalója. Utóbbiban Weispriach közli, hogy őfelsége március 2-i parancsát 7-én kapta meg, azután Jurisicshoz ment és [Szalónak] átadása napjáról megegyeztek, majd írtak Pucheimnek, azután Weispriach új parancsot kapott őfelségétől, amely szerint az átadás nem várhat, ezt továbbküldte. Nyelv: német

Content provider