ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 2818

Database Minutes of corporate bodies
Type ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1563.06.30.
Reference number 2818
Place Zemplén oppidum
Description A vármegye közönsége a következő határozatot hozta: a szolgabíró és az esküdtje ismételten menjen ki Sztára possessio helyszínére és ott adja át a kérető félnek a nagymihályi Bánffy Sandrinustól (egregius) a törvénycikkelyekben foglaltak szerint megkért Szabó István nevű jobbágyot.
Source TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563

Content provider