ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 2817

Database Minutes of corporate bodies
Type ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1563.06.30.
Reference number 2817
Place Zemplén oppidum
Description Nagymihályi Bánffy Sandrinus az egyik részről, a másik részről pedig nagymihályi Pongrácz Mátyás a vármegye közönsége előtt kötelezte magát és ígéretet tett arra, hogy szervitoraik és jobbágyaik részéről készek lesznek kölcsönösen törvényt szolgáltatni és ítélkezni.
Source TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563

Content provider