ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 2819

Database Minutes of corporate bodies
Type ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1563.06.30.
Reference number 2819
Place Zemplén oppidum
Description Dereghnyey Pál és Dereghnyey Simon (egregii) Bánóczy Miklós szolgabíró által idéztetett Báthory Miklós úr (magnificus) ellen, azért, mert fegyveres kézzel és hatalmasul rátörtek az idéztető fél jobbágyaira, akiket házaikból kikergetvén, még rút szidalmakkal is illettek.
Source TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563

Content provider