ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 2816

Database Minutes of corporate bodies
Type ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1563.06.30.
Reference number 2816
Place Zemplén oppidum
Description Molnár Mihály (providus), a nagyságos úr Mihályi possessióban lakó jobbágya protestációt terjeszt elő, amely szerint ő valamilyen pert folytat egy Horlik Márton nevű, Kalsa possessióban lakó emberrel valamely kaszáló rét miatt, amely Csízi possessio határában fekszik, s a pert ide, a vármegye törvényszékére fellebbezte, a mondott ellenfele azonban nem jelent meg a törvényszék előtt és nem is küldött maga helyett senkit.
Source TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563

Content provider