HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 249. - No. 038.

Dátum 1831/32.
Jelleg

37 oldal német nyelvű, eredeti, egybefűzött nyomtatott rubrikás kimutatás.

Szöveg

Conscriptio, az uradalom és a helyi elöljáróság közösen készítette, Simon Pfender bíró aláírásával és a Zichy-címeres helységpecséttel.
Zsámbék:
Az urb. reg. szerint „2. classis”. – Egy egész sessióhoz 26 hold szántó és 12 hold rét tartozik. – Termény- és borkilencedeket és tizedeket adnak. – A tizedeket az uradalom bérli a székesfehérvári püspöktől. – Házadót fizetők és az attól mentes házak. – A lakosok névsora. – A szolgáltatásokról készült név szerinti táblázat. – Készpénzcensus. – Igás- és gyalogrobotok: természetben, készpénzmegváltással. – Konyhaszolgáltatások megváltása készpénzzel. – Tűzifa szállítás. – Sessiósok 204, saját házukban lakó zsellérek 245, más házában lakó zsellérek 83, összesen 532. – Külön névsor a zsidó lakosságról, de a fenti számban ez a névsor is benne van.
Az óbudai uradalom tartozéka.
(Pest m.): Zsámbék, „Kron-Markt”

Tartalomgazda